Sinop
18°
kapalı
nem: 76%
Rüzgar: 2m/s GGD
Y 18 • D 18
Weather from OpenWeatherMap
SİAD

MÜHENDİSLİK

 • Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü Dil Konu
  368933 ERKAN YILAR 2014 A sensitivity study for probabilistic seismic hazard assessment of Sinop nuclear power plant site
  Sinop nükleer güç santral sahası için olasılıksal sismik tehlike değerlendirilmesinin duyarlılık çalışması
  Yüksek Lisans İngilizce Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
  383263 LATİFE ÖZGE ÜNVER 2014 Development of a radioecological model for accidental release of radionuclides: Akkuyu and Sinop nuclear power plants
  Kaza sonrası radyonüklit salımı için radyoekolojik bir model geliştirilmesi: Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri
  Doktora İngilizce Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  374114 CEM ŞAHİN 2014 Sinop ili kentsel katı atık toplama ve taşıma optimizasyonu
  Optimization of municipal solid waste collection and transportation route in Si̇nop
  Yüksek Lisans Türkçe Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  335045 SEDA ÇELLEK 2013 Sinop-Gerze yöresinin heyelan duyarlılık analizi
  Landslide susceptibility analysis of Sinop-Gerze
  Doktora Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  341593 ONUR ALKAN 2013 Meşcere bazlı orman envanterinde optimal örnekleme tasarımı; Sinop-Ayancık Orman İşletme Şefliğinde bir uygulama çalışması
  Optimal sampling design in stand-based forest inventory; a case study from Sinop-Ayancik Management Unit
  Yüksek Lisans Türkçe Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  348388 TUĞBA EROĞLU 2013 Boyabat (Sinop) yöresinde yüzeylenen geç jura-erken kretase yaşlı inaltı formasyonunun mikrofasiyes özellikleri
  Microfacies features of upper jurassic-lower cretaceous inalti formation, Boyabat (Sinop) area
  Yüksek Lisans Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  348365 ENGİN GÜVENDİ 2013 Saf doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ormanlarının ekolojik tabanlı idare sürelerinin belirlenmesi (Sinop-Ayancık-Türkeli örneği)
  Determination of ecology based rotation length of naturally distributed pure oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) stands (example of Sinop-Ayancik-Türkeli)
  Doktora Türkçe Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  332081 KADİR KINALI 2013 Sinop yetişme ortamı bölgesi doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) meşcerelerinin bazı erodibilite indekslerinin belirlenmesi
  determination of some erodibility indices of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) stands in Sinop region
  Yüksek Lisans Türkçe Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  335044 RECEP ARSLAN 2013 Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Bölgesi’nde doğal olarak yayılış gösteren saf Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.)ormanlarında bazı ekolojik faktörlerin ağaçların gelişimi üzerine etkisinin araştırılması
  Effects of some ecological factors on tree growth of naturally distributed pure Oriental beech stands (Fagus orientalis Lipsky.) in Sinop Directorate of Forestry
  Yüksek Lisans Türkçe Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  285488 ERHAN SUR 2011 Mobil öğrenme ve web destekli öğrenme yöntemlerinin karşılaştırılması (Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulunda bir uygulama)
  Example and comparison of web-based and mobile instruction strategies in learning computer units (A practice of Sinop Universty)
  Yüksek Lisans Türkçe Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
  274619 OYLUM GÖKKURT BAKİ 2011 Sinop il merkezinde kıyı yönetimi
  Coastal management in Sinop province
  Doktora Türkçe Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  276300 ÇİĞDEM ATAY ASAN 2010 Hamsaros (Sinop) volkanitlerinin kökeni
  Genesis of the Hamsaros (Sinop) volcanites
  Yüksek Lisans Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  244954 NİHAL YEŞİLÖREN GÖRMÜŞ 2009 Boyabat yöresi (Sinop) volkanik kayaçlarının petrolojisi ve jeokimyası
  Petrology and geochemistry of Boyabat region (Sinop) volcanic rocks
  Doktora Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  200007 SEDA ÇELLEK 2007 Gerze (Sinop) yöresindeki aktif heyelan alanlarının mühendislik jeolojisi açısından incelenmesi
  Investigation on Gerze (Sinop) active landslide areas from the engineering geological point of view
  Yüksek Lisans Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  216554 FARUK YILMAZ 2007 Erfelek Barajı yağış havzasında (Sinop) farklı arazi kullanım şekilleri altındaki toprakların bazı hidro-fiziksel özelliklerinin araştırılması
  Investigations on some hydro-physical properties of the soils under different land use types in Erfelek Dam creek watershed (Sinop)
  Yüksek Lisans Türkçe Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  183009 İSMET YENER 2006 Sinop Ayancık yöresi kayın (Fagus orientalis Lipsky.) ormanları altındaki ölü örtü ve toprakların bazı fiziksel ve fiziko-kimyasal özelliklerinin araştırılması
  Investigation of some physical and physico-chemical properties of litter cover and soil under beech (Fagus orientalis Lipsky.) stands in Sinop – Ayancık
  Yüksek Lisans Türkçe Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  185565 OKAN KARAALİOĞLU 2006 Sinop ili kıyı şeridinde deniz ortamı kalitesinin belirlenmesi
  Sea surroundings quality determination at the coast of Sinop
  Yüksek Lisans Türkçe Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  170943 ENGİN GÜVENDİ 2005 Sinop merkez yöresi sahil çamı (Pinus pinaster Ait.) ağaçlandırma alanlarındaki meşcerelerin gelişimi ile bazı ekolojik etmenler arasındaki ilişkiler
  The correlations among the height growth and some soil and land form features related to the maritime pine stands in Sinop-Merkez
  Yüksek Lisans Türkçe Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  170915 NURAY ÖZKARA KAHYAOĞLU 2005 Sinop Bektaşa yöresi sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) ağaçlandırma alanlarındaki meşcerelerin gelişimi ile bazı ekolojik etmenler arasındaki ilişkiler
  The correlations among the height growth and some soil and land form features related to the maritime pine stands in Sinop-Bektasa
  Yüksek Lisans Türkçe Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  119954 DEVRİM ÖZKÖK 2002 Sinop-Boyabat devlet yolu Karandu ve Üzümlü kaymaları geçişi
  Karandu and Üzümlü landslide crossing of the Sinop-Boyabat state road
  Yüksek Lisans Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  119078 ÖZGÜR ACIR 2002 Quality assessment of the potential armourstones for the Helaldı rouble mound breakwater (Sinop-Turkey)
  Helaldı (Sinop-Türkiye) kaya dolgu dalgakıranı için potansiyel anroşmanların kalite değerlendirmesi
  Yüksek Lisans İngilizce Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  82643 NİHAT SİNAN IŞIK 1999 Causes analysis and stabilisation of a coastal slide, south of Sinop, Turkey
  Bir kıyı heyelanının nedenleri, analizi ve duraylılığı. Sinop güneyi Türkiye
  Yüksek Lisans İngilizce Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  84434 NAHİDE TOSUN 1999 Samsun-Sinop sahil şeridindeki deniz kirliliğinin çeşitli yöntemlerle karşılaştırılması
  Comparasion of sea pollution at Samsun-Sinop coasts with several methods
  Yüksek Lisans Türkçe Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  67304 NURDAN GAMZE GÖKBULUT 1997 Sinop İl Merkezi katı atıklarının incelenmesi
  Investigation of the solid wastes in the city center of Sinop
  Yüksek Lisans Türkçe Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  56437 HAYAL N. ERSOY 1996 Sinop ili Bektaşağa ve Taşmanlı göletleri alg florası üzerine bir araştırma Yüksek Lisans Türkçe Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
  56568 ÖZGÜR ÖZTÜRK 1996 Reservoir geology of the lower cretaceus clastic series, northeast of Boyabat (Sinop basın TUrkey) Yüksek Lisans İngilizce Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  34387 HİLAL FİRDEVS OCAK 1994 Saraydüzü (Sinop) dolayının jeolojisi
  The Geology of Saraydüzü (Sinop) surroundings
  Yüksek Lisans Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  34489 NURCAN KAPUCUOĞLU 1994 Kepez (Durağan-Sinop) güneydoğusunun jeolojisi
  The Geology of south-east of Kepez (Durağan-Sinop)
  Yüksek Lisans Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  9498 ALİ SARI 1990 Boyabat (Sinop) kuzeydoğusunun petrol imkanlarının incelenmesi
  Petroleum possibilites on the north eastern part of Boyabat (Sinop)
  Doktora Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  5910 MUSTAFA ALBAYRAK 1989 Bürnük (Boyabat-Sinop) civarının petrol imkanları
  Bürnük (Boyabat-Sinop) vicinity petroleum possibilities
  Yüksek Lisans Türkçe Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği = Petroleum and Natural Gas Engineering
  8235 IŞIK ER 1989 Evaluation of the probabilities of aircraft crash on Akkuyu and Sinop nuclear power plants in Turkey Yüksek Lisans İngilizce Nükleer Mühendislik = Nuclear Engineering
  3677 FİRUZ ALIZADEH 1988 Heavy mineral distribution in the offshore sediments of Sinop, Black sea coast Yüksek Lisans İngilizce Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  1405 NERGİS ŞAHİN 1987 Kaymakam Kayası (Gerze-Sinop) ve Tonya (Trabzon) yöreleri üst kretase istiflerinin heterohelicid ve küçük bentomik foraminifer faunası Yüksek Lisans Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  172989 EYMEN AREL 1985 Sinop kenti gelişme alanının yer kayması etüdü Yüksek Lisans Türkçe Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  378825 SADETTİN KORKMAZ 1984 Boyabat (Sinop) kuzeydoğusunun petrol yönünden jeolojik ve jeokimyasal incelenmesi Doktora Türkçe
  172356 CEMAL TUNOĞLU 1984 İncipınarı-Kurtkuyusu (Sinop batısı) yöresi neojeninin ostrakod biyostratigrafisi Yüksek Lisans Türkçe Jeoloji Mühend
Sayfada yer alan Akademik Çalışmaların tamamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında https://tez.yok.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

SİAD Bilgi İşlem Komisyonu

SMMM ve SİAD Genel Başkan Yardımcısı Murat YURDAGÜL Başkanlığında Hazırlanmış olan siad.org.tr sitemize ilişkin tüm yazılı ve görsel verilerin paylaşımı için gerekli izin talebi bilisim@siad.org.tr adresine yapılabilir.

Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. Ağaoğlu 212 My Office Kat: 7 Daire 111 Güneşli, Bağcılar / İstanbul
Telefon: +90 (212) 391 05 41
E-mail: iletisim@siad.org.tr

Manşet

Bülten