Sinop
19°
hafif yağmur
nem: 81%
Rüzgar: 4m/s DGD
Y 18 • D 18
Weather from OpenWeatherMap
SİAD

SU ÜRÜNLERİ

 • Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü Dil Konu
  316505 HAKAN AKSU 2012 Sinop bölgesinde dip trolü avcılığının derinlik ve bazı meteorolojik kriterlere göre av verimi ve kompozisyonunun araştırılması
  Investigation of catch efficiency and catch composition of bottom trawl fishing depending on several depths and meteorogical criteria in Sinop region
  Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  299293 ZEKİYE BİRİNCİ ÖZDEMİR 2011 Sinop kıyılarında jelimsi organizmaların mide içeriği ve bazı populasyon parametrelerinin mevsimsel değişimi
  Seasonal changes of some population parameters and stomach content of gelatinous organisms in sinop coasts of The Black Sea
  Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  380565 HASAN CAN ÖZTEKİN 2015 Karadeniz’in Sinop kıyılarından örneklenen balık, omurgasız, zooplankton, deniz çayırı ve sedimanda ağır metal düzeyleri
  Heavy metal levels in fish, invertebrates, zooplankton, sea grass and sediment from Sinop coasts of the Black Sea
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  380573 EYLEM AYDEMİR ÇİL 2014 Karasu çayı ( Sinop ) makrobentik faunasının taksonomikve ekolojik açıdan incelenmesi
  Taxonomic ve ecological assessment of macro benthic fauna of Karasu stream (Sinop)
  Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  327094 İBRAHİM ÖKSÜZ 2013 Sinop kıyıları yüzey sedimanlarındaki Bentik Foraminifer toplulukları
  Benthic foramınıferal assemblages of the surface sediments of Sinop coasts
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  373655 SEVİLAY GÜNEYDAĞ 2013 Karadeniz’in Sinop kıyılarında yaşayan Akdeniz midyesinin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) parazit faunasının belirlenmesi
  Parasite fauna of Mytilus galloprovincialis living in Sinop area of Black Sea
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  343186 HANDE REŞAT 2013 Sinop yöresinde avlanan mezgit (Merlangius merlangus) ve barbunya (Mullus barbatus) balıklarının bazı üreme özelliklerinin belirlenmesi
  Determination of some reproduction characteristics of the whiting (Merlangius merlangus) and red mullet (Mullus barbatus) that captured in region Sinop
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  299303 SANİYE TÜRK ÇULHA 2011 Sinop İç Liman’da (Karadeniz) batırılmış uzun halat sisteminde yetiştirilen midyelerdeki (Mytilus galloprovincialis L., 1819) iz element seviyeleri
  Trace elements in cultured mussels (Mytilus galloprovincialis L., 1819) at the submerged longline system in The Sinop Inner Harbour (Black Sea)
  Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  269789 MUSTAFA SUNGUR 2010 Sinop ilindeki göl, gölet ve baraj göllerinde bulunan balık türleri
  Fish species found in the lakes, ponds and dams of Sinop, province Turkey
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  284877 TOLGA COŞKUN 2010 Sinop ilinde orta ve büyük ölçekli avlama teknelerinin mali ve ekonomik performansı
  Financial and economic performance of the medium and large-scale fishing vessels in Sinop (Turkey) province
  Yüksek Lisans Türkçe Balıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology ; Ekonomi = Economics ; Su Ürünleri = Aquatic Products
  213437 NESLİHAN KODALAK 2008 Sinop kıyılarındaki ?Cystoseira barbata? deniz yosunundan alginat üretimi üzerine bir araştırma
  A research on production of alginate from seaweed Cystoseira barbata in Sinop coasts
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  202240 OYLUM GÖKKURT 2007 Sinop kıyılarında potansiyel deşarj noktalarının suyun kalitesine ve canlılara etkileri
  The effects of potential sewage points to the water quality and the organisms on the coast of Sinop
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  196459 ZAFER KARSLI 2007 Sırakaraağaçlar deresi (Sinop-Akliman) sivrisinek balığı, Aphanius chantrei, populasyonunun bazı biyolojik özellikleri
  Some biological characteries of the mosquitofish (Aphanius chantrei) population in the sirakarağaçlar stream (Sinop-Akliman)
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  185788 ERCAN ERDEM 2006 Sinop İçliman bölgesinde kurulan yapay resiflerin etkinliği üzerine bir araştırma
  A study on the efficiency of artificial reefs deployed Internal Part of Sinop Port
  Yüksek Lisans Türkçe Balıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology ; Su Ürünleri = Aquatic Products
  185423 ZEKİYE BİRİNCİ ÖZDEMİR 2005 Karadeniz?in Sinop Burnu bölgesinin jelimsi organizma kompozisyonu ve mevsimsel dağılımı
  Gelationous organism composition and seasonal distirbution off Cape Sinop of the central Black Sea
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  166140 FUNDA ÜSTÜN 2005 Karadeniz’in Sinop burnu bölgesinin zooplankton kompozisyonu ve mevsimsel dağılımı
  The composition and seasonal distribution of zooplankton in the region of Sinop cape of the Black Sea, Turkey
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  198765 TÜRKAY ÖZTÜRK 2005 Sarıkum Lagün gölünde (Sinop, Türkiye) bulunan dere pisisi Platichthys flesus L., 1758 ve dişlisazancık Aphanius chantrei Gailllard, 1895 balıklarının paraziter faunasının belirlenmesi
  Determination of parasite fauna of flounder Platichthys flesus L., 1758 and toothcarp Aphanius chantrei Gaillard 1895 present in Sarıkum Lagoon lake, Sinop, Turkey
  Doktora Türkçe Parazitoloji = Parasitology ; Su Ürünleri = Aquatic Products
  198763 HASAN HÜSEYİN SATILMIŞ 2005 Sinop kıyılarında küçük pelajik balıkların yumurta üretimi ile yumurta ve larvalarının dağılımı
  EGG production and distribution of EGG and larvae of small pelagic fish in Sinop coast
  Doktora Türkçe Balıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology ; Su Ürünleri = Aquatic Products
  155256 NECATİ SAMSUN 2004 Sinop yöresinde avlanan kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas,1811) balıklarının, bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
  The research on the determinates of the some biological characteristics of the turbot (Scophthalmus meaoticus Palla, 1811) caught in the Sinop region
  Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  149645 MEHMET ÇULHA 2004 Sinop ve civarında dağılım gösteren prosobranchia (gastropoda-mollusca) türlerinin taksonomik ve ekolojik özellikleri
  Taksonomical and ecological characteristic of prosobranchia (mollusca-gastropoda) speciaes distributed around Sinop
  Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  134610 GAMZE GÖNLÜGÜR 2003 Batı Karadeniz (Sinop) sahillerinin üst-infralittoral zonundaki bazı fasiesler üzerinde kalitatif ve kantitatif araştırmalar
  The Qualitative and quantitative investigations on some facies of the upper-infralittoral zone of the Western Back Sea (Sinop) shores
  Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  105752 HASAN HÜSEYİN SATILMIŞ 2001 Balık yumurta ve larvalarının Sinop yarımadası’nda mevsimsel olarak dağılımı
  Seasonal distribution of fish eggs and larvae in the Sinop peninsula, of Black Sea
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  112718 MEHMET AKBULUT 2001 Samsun ve Sinop illeri içsularının malacostraca (crustacea) faunasının taksonomik ve ekolojik açıdan incelenmesi
  Taxonomic and ecologic investigation of malacostraca (crustacea) fauna in the freshwaters of Samsun and Sinop
  Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  96872 ATİLLA CEM KARAMOLLAOĞLU 2000 Sinop yöresinde fanyalı kalkan ağlarının (canavar ağı) av verimi ve av kompozisyonu üzerine bir araştırma
  A Study of the effectiveres of trammel turbot gillnets on the fishing effeciency and composition in Sinop area
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  96896 BİROL BAKİ 2000 Sinop İçliman mevkiinde deniz levreğinin (dicentrarchus labrax L., 1758) farklı yemleme metoduna göre büyüme performansının belirlenmesi
  A Study on the growth performance of the net cage cultured sea bass (decentrarchus labrax L., 1758)
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  78573 MURAT SEZGİN 1998 Sinop yarımadası sahilleri Supra, Medio ve üst infralittoral zonlarda yer alan amphipoda (crustacea) türleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  78574 ALİ KARAÇUHA 1998 Sinop-Ayancık arası kıyısal bölge üst infralittoralindeki chlorophyta (yeşil algler) türleri Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  67287 HABİL UĞUR KOCA 1997 Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus Linneaus, 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması
  A Research on the determination of some parameters of scorpion fish (Scorpaena porcus Linneaus, 1758) caught by bottom nets in the area of Sinop from the viewpoint of fishery biology
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  67325 NEŞE YILDIZ 1997 Sinop ili İç Liman pelajik copepada (Crustacea) faunası üzerine bir araştırma
  A study on pelagic copepada (Crustacea) fauna from İç Liman Of Sinop
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  67290 GÜL ÖZER 1997 Sinop yöresinde aynalı sazan (Cypinus carpio l.) anaçlarından yavru alma olanakları ve yavruların gelişmesine ilişkin bir araştırma
  A Research on breeding possibilities of mature carp fish (Cyprinus carpio l.) and on the growth of young carp in sinop region
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  67289 A.SUAT ATEŞ 1997 Gerze-Hamsaroz (Sinop) kıyı decopada (Crustacea) faunası üzerine bir araştırma
  A Study on decapod (Crustacea) fauna of Gerze-Hamsaroz (Sinop) coosts
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  56425 NECATİ SAMSUN 1996 Sinop yöresinde dip trolleri ile avlanan mezgit balığınının (Gadus marlangus euxinus Nordmann, 1840) balıkçılık biyolojisi yönünden bazı parametrelerin araştırılması Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  56389 MUSTAFA PALAZ 1996 Bafra balık göllerinden sağlanan tatlısu (Astacus leptodoctylus leptodoctylus esch.1823) anaçlarından sinop yöresinde yavru alma olanakları ve yavruların gelişmesine ilişkin bir araştırma Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  56395 MEHMET AKBULUT 1996 Sinop ili Sarıkum Gölü ve çevre su birikintilerindeki makrobentik fauna üzerine bir ön araştırma Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  56386 SERAP USTAOĞLU 1996 Karadeniz’deki (Sinop) ağ kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) gelişme ve tem değerlendirmesine farklı yemleme düzeylerinin etkileri Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  35378 GAMZE GÖNLÜGÜR 1995 Sinop İli iç limanda tespit edilen başlıca planktonik organizmalar üzerine bir araştırma Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  35367 AYŞE GÜNDOĞDU 1995 Sinop İli sahilinde anyonik deterjan kirliliğinin araştırılması Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  35366 AHMET ÖZER 1995 Sinop yöresinde yetiştiriciliği yapılan sazan balığının ekto parazitleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  34019 CUMALİ AĞIRAĞAÇ 1994 Sinop yöresinde denizde ağ kafeslerde farklı yemlerle yapılan gökkuşağı alabalığı (oncorhynchus mykiss W.1792) yetiştiriciliği üzerine bir araştırma
  A Research on the breeding of the rainbow trout which fed diggerent feed (oncorhynchus mykiss W.1792) in sea water cages in sinop coast
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  25364 LEVENT BAT 1992 Sinop yarımadası üst – infralittoralinden toplanan bazı organizmalardaki iz element düzeyleri üzerine bir araştırma
  A Study on trace element levels in some organisms living in the upper – infralittoral zone of Sinop peninsula
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  15377 MERAL ÖZTÜRK 1991 Sinop ili iç ve dış koy ve limanlarında yayılım gösteren iki omurgasız ve iki alg türünde bazı ağır metallerin birikim düzeyleri üzerine bir araştırma
  A Study on the two invertebrata and two algae species for their heavy metal build up on their respective levels those tend to live in Sinop provinces inner and outer harbors or coves
  Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  9048 AYHAN UYSAL 1990 Doğu Karadeniz (Hopa-Sinop) bölgesinde mezgit balığının Merlangius merlongus euxinus (Nordmann 1840) biyolojisi ve populasyon dinamiği Doktora Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  316500 ELİF SEDA GÜRCAN 2012 Sinop Kıyılarının İhtiyoplankton Dinamiği
  The Ichthyoplankton dynamics of the Sinop Coasts
  Yüksek Lisans Türkçe Deniz Bilimleri = Marine Science ; Su Ürünleri = Aquatic Products ; Zooloji = Zoology
  185652 GÜL ATAŞOĞLU 2007 Sinop piyasasında satılan mezgit (Merlangius merlangus euxinus nordmann, 1840) balıklarında mikrobiyal floranın belirlenmesi
  Determination of microbial flora in whiting (Merlangius merlangus euxinus nordmann, 1840)sold in sinop market
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  185861 SANİYE MÜZEYYEN VİCDANLI 2007 Sinop yöresinde avlanan ekonomik öneme sahip bazı deniz balıklarında kromozom çalışmaları
  Chromosome studies on some economicaly important fish species in Sinop region
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  185864 EYLEM AYDEMİR 2007 Sinop Yarımadası kıyıları kayalık substratumlarının crustacea (Arthropoda) faunası ve biyoekolojik özellikleri
  Crustacea (Arthropoda) fauna of rocky substrates along the Sinop Peninsula coast and their bioecological characteristics
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  185865 SANİYE TÜRK ÇULHA 2007 Sinop ve civarında sediment, dip balığı ve omurgasız hayvanlarda bazı iz element düzeyleri
  Trace element levels in sediment, bottom fish and invertabrates from sinop peninsula and around (Turkey) coast
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  181975 MELEK ERSOY KARAÇUHA 2006 Sinop yarımadası kıyıları zostera fasieslerinin crustacea (arthropoda) faunası ve biyoekolojik özellikleri
  Crustacea (arthropoda) fauna of zostera facies in Sinop peninsula coasts and their bioecological features
  Yüksek Lisans Türkçe Su Ürünleri = Aquatic Products
  389796 HAKAN ÖZKAN 2015 Lojistik köylerin personel tedarikinde meslek yüksekokullarının rolü: Sinop ve Samsun illerinde uygulama
  The vocational colleges’ role in staff supply of logistic centers: Application in Sinop and Samsun
  Yüksek Lisans Türkçe Denizcilik = Marine ; Ulaşım = Transportation
  299294 ZEYNEP CENGİZ 2011 Sinop Yarımadası kıyılarında Ophelia bicornis savigny in Lamarck, 1818 (Polychaeta:Annelida)’in populasyon yoğunluğunun saptanması
  Determination of the population density of Ophelia bicornis savigny in Lamarck,1818 (Polychaeta:Annelida) in Sinop Peninsula coasts
  Yüksek Lisans Türkçe Deniz Bilimleri = Marine Science
Sayfada yer alan Akademik Çalışmaların tamamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında https://tez.yok.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

SİAD Bilgi İşlem Komisyonu

SMMM ve SİAD Genel Başkan Yardımcısı Murat YURDAGÜL Başkanlığında Hazırlanmış olan siad.org.tr sitemize ilişkin tüm yazılı ve görsel verilerin paylaşımı için gerekli izin talebi bilisim@siad.org.tr adresine yapılabilir.

Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. Ağaoğlu 212 My Office Kat: 7 Daire 111 Güneşli, Bağcılar / İstanbul
Telefon: +90 (212) 391 05 41
E-mail: iletisim@siad.org.tr

Manşet

Bülten