Sinoplu İş Adamları Derneği

BİYOLOJİ

 • Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü Dil Konu
  380568 SEVGİ KUŞ 2015 Sinop yarımadası’ndaki cystoseıra fasiyesi ile birliktelik oluşturan polychaeta (Annelıda) türlerinin ekolojik özellikleri
  Ecological features of polychaeta (Annelida) species associated with cystoseira facies in the Sinop peninsula
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  380567 MELİKE TEKERCİ 2015 Sinop ve çevre illerdeki kliniklerden izole edilen Pseudomonas Aeruginosa suşlarının tanısı ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi
  Identification and antibiotic susceptibilities of Pseudomonas Aeruginosa strains isolated from Sinop and environs provinces
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology
  341474 MELEK ERSOY KARAÇUHA 2013 Sinop Yarımadası (Güney Karadeniz) harpaktikoid kopepod (Crustacea: Harpacticoida) faunasının kalitatif ve kantitatif yönden incelenmesi
  Qualitative and quantitative analysis of harpacticoid copepods (Crustacea: Harpacticoida) of Sinop peninsula (Southern Black Sea)
  Doktora Türkçe Biyoloji = Biology
  327090 CUMHUR AVŞAR 2013 Sinop ili deniz suyu ve kara midye (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)’nin mikrobiyolojik analizi ve izole edilen Escherichia coli suşlarının moleküler karakterizasyonu
  Microbiological analysis of seawater and black mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) of Sinop province and molecular characteriziation of isolated Escherichia coli strains
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology
  341512 EMİRE ELMAS 2013 Sinop ilinde bulunan bazı Akdeniz tipi kommunitelerde biyoçeşitlilik ve bazı kommunite ve fonksiyonel bitki özelliklerinin biyoçeşitliliğe etkileri
  Biodiversity of some Mediterranean-type communities in Sinop province and the effects of some community and functional plant traits on biodiversity
  Doktora Türkçe Biyoloji = Biology
  327097 CEREN ORAL 2012 Sırakaraağaçlar deresi (Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma
  An investigation on phytoplankton and seasonal variation of Sirakaraağaçlar river (Sinop)
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany
  327091 DEMET ERDEM 2012 Sinop Sarıkum tabiatı koruma alanı natrix tessellata(Ophidia:Colubridae) türünün morfolojik ve bazı biyolojik özellikleri
  Some morphological and biological characteristics of natrix tessellata (Ophidia:Colubridae) from Sinop Sarikum manional reservation area
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  316508 SEDA HASIRCI 2012 Dodurga Baraj Gölü (Boyabat, Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma
  An investigation on phytoplankton and its seasonal variation of Dodurga Dam Lake (Boyabat, Sinop)
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  259254 FATİH GÜMÜŞ 2010 Taşmanlı Göleti (Sinop) kıyı bölgesi algleri üzerine nitel ve nicel araştırmalar
  Qualitative and quantitative investigations on coastal zone algae of Tasmanli pond (Sinop, Turkey)
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  233601 MELDA BAYSAL 2008 Çangal ormanı (Sinop-Ayancık) vasküler bitkiler florası
  The vascular plants of the Çangal forests (Sinop- Ayancik)
  Doktora Türkçe Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany
  196912 GAMZE ATALAY 2006 Sinop kıyılarında yayılış gösteren Zostera marına taksonunun haritalanması ile fenolojisinde mevsimsel ve yersel değişimler
  The distribution, fenology and algal flora of seagrasses along western black sea coast (Turkey) and the flowering and mapping of Zosteraceae in sinop coast
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany
  150482 ÇAĞDAŞ KAYNAR 2004 Sinop kıyılarındaki Crangon crangon’un (kahverengi karides) populasyonu
  The population of crangon crangon in the Sinop coastal waters
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  109781 NESİL ERTORUN 2001 Karasu çayı (Sinop)’nın ephemeroptera (Insecta) limnofaunası
  Ephemeroptera (Insecta) limnofauna of Karasu stream (Sinop)
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  95803 TOLGA KANKILIÇ 2000 Batı Türkiye’deki (Sinop-İskenderun hattının batısı) microtus epiroticus ondrias, 1966 (Mammalia: Rodentia)’un biyolojisi, ekolojisi ve yayılışı
  Biology, ecology and distribution of microtus epiroticus ondrias, 1966 (Mammalia: Rodentia) in western Turkey (the west of Sinop-İskenderun line)
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  76613 ATİLLA YILDIZ 1998 Çangal Dağı (Sinop) liken florası
  A Lichen flora the Çangal Mountain (Sinop)
  Doktora Türkçe Biyoloji = Biology
  77452 MUHAMMET TÜRKOĞLU 1998 Orta Karadeniz Bölgesi’nin (Sinop yarımadası kıyıları) fitoplankton kompozisyonu ve değişimini etkileyen faktörler
  Phytoplankton composition and effects of bio-ecologic factors of Middle Black Sea area (coasts of Sinop Peninsula)
  Doktora Türkçe Biyoloji = Biology
  77383 HÜSEYİN ERDUĞAN 1998 Sinop-Trabzon arası deniz alglerinin taksonomisi
  Taxonomy of marine algae distributed between Sinop-Trabzon
  Doktora Türkçe Biyoloji = Biology
  58224 HÜSEYİN TİRYAKİ 1997 Çangal Dağı (Sinop) karayosunları florası
  The Moss flora of Çangal Mountain (Sinop)
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  45714 GÜRAY UYAR 1995 Elmadağ ( Gerze-Sinop ) karayosunları florası
  Moss flora of Elma Mountain
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  34022 HASAN KORKMAZ 1994 Boyabat (Sinop) Barajı ve çevresi vejetasyonunun floristik, fitososyolojik ve ekolojik yönden araştırılması
  A Florastic, phytosociological and ecological investigation on the vegetation of Boyabat (Sinop) dam and its environs
  Doktora Türkçe Biyoloji = Biology
  24916 SEDAT KARAYÜCEL 1992 Deniz salyangozunun (Rapana venosa valenciennes 1846) biyolojisi Sinop yöresinde yumurtlama zamanı ve yumurta veriminin saptanması
  Biology of the sea snail (Rapana venosa valenciennes 1846) the time of the spawn and calculatio of the productuvity of spawn in Sinop area
  Yüksek Lisans Türkçe Biyoloji = Biology
  24917 KAZIM ERMİŞ 1992 Samsun-Sinop yöresinin bazı Lathyrus ve Vicia türlerinin sistematik morfolojik ve anatomik yönden incelenmesi. Doktora Türkçe Botanik = Botany
  11210 FERGAN KARAER 1989 Sinop yarımadasının florası üzerinde bir araştırma
  A floristic research in the Sinop peninsula
  Yüksek Lisans Türkçe Botanik = Botany
Sayfada yer alan Akademik Çalışmaların tamamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında https://tez.yok.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Manşet

Bülten

betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans