Sinoplu İş Adamları Derneği

TARİH

 • Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü Dil Konu
  388012 SALİH ALTINOK 2014 Atatürk dönemi Sinop valileri
  Governors of the Sinop in Atatürk period (1923-1938)
  Doktora Türkçe Tarih = History
  358873 ÜMMÜHAN ÖZKUL 2013 Bizans tarih yazarlarından Ioannes Skylitzes?in, Sinopsis Istorion adlı eserinde Türkler (1025-1057)
  Turks in Ioannes Skylitzes?s his work Sinopsis Istorion (1025-1057)
  Yüksek Lisans Türkçe Tarih = History
  300502 FATMA TÜRKER 2011 Sinop Seyyid Bilal Türbesi Haziresi’ndeki mezar taşları
  Gravestones in the Cemetery of Seyyid Bilal Tomb
  Yüksek Lisans Türkçe Sanat Tarihi = Art History
  253958 MUHAMMET BERBEROĞLU 2010 Beylikler Döneminde Sinop
  Sinop during the period of Beyliks
  Yüksek Lisans Türkçe Tarih = History
  253510 ALPAY TIRIL 2010 Cumhuriyet Döneminde Sinop (1923-1950)
  Sinop in Republic Era (1923-1950)
  Yüksek Lisans Türkçe Tarih = History
  249679 ÖZGÜR YENİ 2009 Sinop Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Türk-İslam dönemi mezar taşları
  Gravestones of Turkish-Islamic period exhibited in Sinop Archeological Museum
  Yüksek Lisans Türkçe Sanat Tarihi = Art History
  231757 HAKAN YAŞAR 2008 Sinop Halkevi ve faaliyetleri (1932-1951)
  People House and activities (1932-1951)
  Yüksek Lisans Türkçe Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
  205370 SELİM ÖZCAN 2007 Tanzimat döneminde Sinop’un sosyal ekonomik durumu
  The social and economic status of Sinop in Tanzimat era
  Doktora Türkçe Tarih = History
  206754 ALİ SOYER 2007 Osmanl-Rus ilişkilerinde Çeşme ve Sinop baskınları
  Çeşme and Sinop in incursion in Ottoman-Russian relations
  Yüksek Lisans Türkçe Tarih = History
  147154 İSMAİL EFE 2004 Milli Mücadele yıllarında Sinop
  Sinop during National Struggle
  Yüksek Lisans Türkçe Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
  130642 FATİH GÜLDAL 2003 Fetih’ten Osmanlılara kadar Sinop şehri tarihi Yüksek Lisans Türkçe Tarih = History
  36790 HÜSEYİN ARICI 1994 71 No’lu Şer’iyye Sicili’ne göre Sinop ve çevresinde sosyal hayat; H. 17 Rebi’u’l – evvel 1270 1 Şevval 1279, M. 19 Aralık 1853 – 22 Mart 1863 Yüksek Lisans Türkçe Tarih = History
  25515 ÖZDEMİR KOÇAK 1993 Eski Çağ tarihinde Sinope: Başlangıçtan M.S.395 yılına kadar Yüksek Lisans Türkçe Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri = Ancient Linguistics and Cultures ; Tarih = History
  26583 MEHMET ÇAYIRDAĞ 1993 Sinop definesi (Emeviler’den Osmanlılar’a kadar sikkeler) Yüksek Lisans Türkçe Tarih = History
  24186 İBRAHİM GÜLER 1992 XVIII. yüzyılın ilk yarısında Sinop: İdari taksimat ve ekonomik tarihi Doktora Türkçe Tarih = History
  12980 DENİZ ESEMENLİ 1990 Sinop ili Türk dönemi mimarisi Doktora Türkçe Sanat Tarihi = Art History
  8931 BESİM ÖZCAN 1990 Rus donanmasının Sinop baskını (30 Kasım 1853) Doktora Türkçe Tarih = History
Sayfada yer alan Akademik Çalışmaların tamamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında https://tez.yok.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Manşet

Bülten

betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans